Power Amplifier 

Power Amplifier

Power Amplifier

Een LED-vermogensversterker is geschikt voor al onze single and multi colour controllers om het vermogen uit te breiden, het ondersteunt PWM-besturing en men kan tot drie keer meer LED's aansluiten door één extra vermogensversterker toe te voegen, een onbeperkt aantal vermogensversterkers kan theoretisch met elkaar worden verbonden.

De constant...

Een LED-vermogensversterker is geschikt voor al onze single and multi colour controllers om het vermogen uit te breiden, het ondersteunt PWM-besturing en men kan tot drie keer meer LED's aansluiten door één extra vermogensversterker toe te voegen, een onbeperkt aantal vermogensversterkers kan theoretisch met elkaar worden verbonden.

De constante spanning vermogensversterker en de constante stroomversterkers kunnen met elkaar worden gekoppeld, wat handig is voor het aansturen van LED's met verschillende spanning en vermogen.

De signaalinput en output van de versterker hebben de functie van de veiligheidsbescherming met foto-elektrische isolatie van 5KV.

Subcategorieën

CV PWM Power Amplifier

LED power amplifier is suitable for all of our single color & RGB controllers to expand power output, it supports PWM control and can connect one to three times more LEDs by adding one more power amplifier, and unlimited power amplifiers can be connected together theoretically.

The constant voltage power amplifier and constant current power amplifiers can be connected together, which is convenient for controlling LEDs with different voltage and power.

Signal input and output of LED power amplifier have security protection function with photoelectricity isolation of 5KV.

CC PWM Power Amplifier

LED power amplifier is suitable for all of our single color & RGB controllers to expand power output, it supports PWM control and can connect one to three times more LEDs by adding one more power amplifier, and unlimited power amplifiers can be connected together theoretically.

The constant voltage power amplifier and constant current power amplifiers can be connected together, which is convenient for controlling LEDs with different voltage and power.

Signal input and output of LED power amplifier have security protection function with photoelectricity isolation of 5KV.